Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Beskrivning

Transitstatistiken beskriver varuflöden som överskrider Finlands östra gräns, i huvudsak varuflöden till Ryssland eller från Ryssland via Finland till andra länder. Statistiken följer särskilt upp de varuflöden via Finland som gäller utrikeshandeln i stater öster om Finland. Statistiken fokuserar på tre huvudtrafikformer, på sjö-, järnvägs- och vägtransporter. Statistikcentralen har sammanställt transitstatistik på uppdrag av Kommunikationsministeriet sedan år 1997.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Transitstatistik [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.7.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tran/meta_sv.html