Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 22.4.2010

Lähes joka toinen tutkijakoulutettu työskentelee koulutuksen toimialalla

Tutkijakoulutuksen suorittaneista 44 prosenttia työskenteli koulutuksen toimialalla vuonna 2007. Heistä kolme neljästä yliopistoissa. Terveydenhuollon toimiala oli seuraavaksi suurin työllistäjä 16 prosentin osuudella. Teollisuuden palveluksessa tutkijakoulutetuista oli vajaa kymmenes.

Korkeasti koulutetut työlliset toimialoittain vuonna 2007

Toimiala Koulutusaste
Korkea-asteet yhteensä (%) Tutkijakoulutetut (%) Ylempi korkeakoulututkinto (%) Muut korkea-asteet (%)
Toimialat yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0
Maa-, metsä- ja kalatalous 2,0 0,4 0,9 2,5
Teollisuus ja kaivostoiminta 14,3 8,0 13,3 15,0
Sähkö- kaasu- ja vesihuolto 0,8 0,2 0,6 0,9
Rakentaminen 3,0 0,2 0,8 4,0
Kauppa 10,5 1,7 4,9 13,0
Kuljetus, liikenne 3,1 0,3 1,4 4,0
Teleliikenne 0,9 0,2 0,7 1,0
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 3,3 0,9 3,2 3,5
Tietojenkäsittely 3,4 1,6 4,3 3,1
Liike-elämän palvelut 11,3 5,3 11,5 11,5
Tutkimustoimiala 1,3 9,8 2,2 0,6
Koulutus 13,9 43,6 28,3 6,9
Terveydenhuolto 18,5 16,1 11,8 21,3
Julkinen hallinto 8,3 7,9 9,8 7,7
Muut toimialat/tuntematon 5,3 3,7 6,3 5,0

Tutkijakoulutetuista 23 prosenttia ansaitsi palkkansa johtotehtävissä ja 71 prosenttia erilaisissa asiantuntijatehtävissä. Johtotehtävien suosio on tasaisesti kasvanut, sillä vielä 7 vuotta aiemmin tutkijakoulutettuja oli johtotehtävissä vajaa viidennes ja asiantuntijatehtävissä kolme neljästä. Lisensiaatteja johtotehtävät houkuttelevat hieman tohtoreita useimmin.

Naisten suorittamien tohtorin ja lisensiaatin tutkintojen määrä on kasvanut tasaisesti. Vielä 1990-luvun alussa tutkijakoulutuksen suorittaneista kolmannes oli naisia. Nyt heistä useampi kuin joka toinen on nainen. Naiset ovat kasvattaneet osuuttaan muissakin korkea-asteen tutkinnoissa. Naisten ja miesten osuus ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneista oli yhtä suuri 20 vuotta sitten. Nyt useampi kuin kuusi kymmenestä on naisia.

Korkeasti koulutetut työllistyvät muuta väestöä selvästi paremmin. Vuonna 2007 työttömiä korkeasti koulutettuja oli 39 000 henkilöä, mikä vastaa 4,3 prosentin työttömyysastetta. Koko väestön työttömyysaste oli samaan aikaan 6,9 prosenttia. Korkeasti koulutettujen ryhmien välillä oli myös eroa. Tohtorien työttömyysaste oli pienin eli 2,3 prosenttia ja alemman korkeakoulututkinnon suorittaneiden suurin ollen 5,1 prosenttia.

Korkeasti koulutettu väestö pääasiallisen toiminnan mukaan vuonna 2007

Koulutusaste Tieteenala Pääasiallinen toiminta ja työttömyysaste
Työvoimaan kuuluva Työllinen Työtön Työttömyysaste (%)
Tohtorintutkinto Tieteenalat yhteensä 18 472 18 047 425 2,3
Luonnontieteet 4 053 3 913 140 3,5
Tekniikka 2 916 2 879 37 1,3
Lääke- ja terveystieteet 5 389 5 340 49 0,9
Maatalous ja metsätieteet 673 651 22 3,3
Yhteiskuntatieteet 3 640 3 532 108 3,0
Humanistiset tieteet 1 801 1 732 69 3,8
Lisensiaatintutkinto Tieteenalat yhteensä 7 263 6 950 313 4,3
Luonnontieteet 1 387 1 319 68 4,9
Tekniikka 2 039 1 973 66 3,2
Lääke- ja terveystieteet 203 200 3 1,5
Maatalous ja metsätieteet 119 111 8 6,7
Yhteiskuntatieteet 2 411 2 332 79 3,3
Humanistiset tieteet 1 104 1 015 89 8,1
Ylempi korkeakoulututkinto Tieteenalat yhteensä 250 309 241 601 8 708 3,5
Luonnontieteet 26 195 24 981 1 214 4,6
Tekniikka 44 970 43 664 1 306 2,9
Lääke- ja terveystieteet 25 976 25 727 249 1,0
Maatalous ja metsätieteet 6 887 6 628 259 3,8
Yhteiskuntatieteet 105 788 102 514 3 274 3,1
Humanistiset tieteet 40 493 38 087 2 406 5,9
Muut korkea-asteet Tieteenalaa ei määritelty 632 052 602 502 29 550 4,7

Lähde: Tieteen ja teknologian henkilövoimavarat 2007. Tilastokeskus

Lisätietoja: Marianne Kaplas (09) 1734 3421, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (13 sivua 264,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 22.04.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tieteen ja teknologian henkilövoimavarat [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3228. 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tthv/2008/tthv_2008_2010-04-22_tie_001_fi.html