Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Utrikeshandel med varor.

Ändringar i denna statistik

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Import och export av varor enligt produktgrupp (CPA) och näringsgren (NACE) [e-publikation].
Helsinki: Tull [hänvisat: 17.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvcnm/uut_sv.html