Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Utrikeshandel med varor.

Finlands officiella statistik

Import och export av varor enligt produktgrupp (CPA) och näringsgren (NACE)

Producent:
Tull
Uppgifter: Import och export av varor enligt produktgrupp (CPA) och näringsgren (NACE)
www.tulli.fi
Statistikkalendarier
tulli.fi
Beskrivning: Varuimportens och -exportens struktur beskrivs grovt enligt produkter efter näringsgren, enligt näringsgren samt enligt varornas huvudsakliga användningsändamål.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: import, export, utrikeshandel, näringsgren, användningsändamål, produkter, varor.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Import och export av varor enligt produktgrupp (CPA) och näringsgren (NACE) [e-publikation].
Helsinki: Tull [hänvisat: 16.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvcnm/index_sv.html