Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Finlands officiella statistik

Import och export av varor enligt produktgrupp (CPA) och näringsgren (NACE)

Producent:
Tull
Uppgifter: Import och export av varor enligt produktgrupp (CPA) och näringsgren (NACE)
www.tulli.fi
Statistikkalendarier
tulli.fi
Beskrivning: Varuimportens och -exportens struktur beskrivs grovt enligt produkter efter näringsgren, enligt näringsgren samt enligt varornas huvudsakliga användningsändamål.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: import, export, utrikeshandel, näringsgren, användningsändamål, produkter, varor.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Import och export av varor enligt produktgrupp (CPA) och näringsgren (NACE) [e-publikation].
Helsingfors: Tull [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvcnm/index_sv.html