Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.6.2010

Industriproduktionen växer stadigt

Enligt Statistikcentralen var den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin 8,8 procent större i april 2010 än året innan. I mars var produktionen 2,4 procent högre än året innan. Under den första tredjedelen av år 2010 har industriproduktionen ökat med 5 procent från året innan.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den säsongrensade produktionen ökade i april med 2,1 procent jämfört med föregående månad. I mars ökade produktionen med 1,9 procent från februari. I februari minskade den säsongrensade produktionen med 2,6 procent från januari.

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Av näringsgrenarna ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen mest inom skogsindustrin, med nästan 23 procent. Även metallindustrin var i en tillväxtbana efter nästan ett och ett halvt års nedgång. Produktionen inom metallindustrin ökade med 9,3 procent i april. Inom den kemiska industrin minskade produktionen med drygt 8 procent i april. Minskningen av produktionen inom den kemiska industrin berodde till stor del på underhållsstopp inom oljeraffinering. Mest minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen inom livsmedelsindustrin, med något under 17 procent. Bakom nedgången i produktionen låg stridsåtgärder.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 4/2009–4/2010, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 4/2009–4/2010, %, TOL 2008

Kapacitetsutnyttjandegraden inom tillverkning fortsatte att stiga i april. I april var kapacitetsutnyttjandegraden inom tillverkning 69 procent, dvs. något två procentenhet högre än året innan. Inom skogsindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i april 84,8 procent, vilket var en ökning med drygt 19 procentenheter från året innan. Inom metallindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i april 66 procent, vilket var en tillväxt på drygt 3 procentenheter jämfört med året innan.

Estimering

Statistikcentralen har utökat användningen av estimering och av indexet för april har omkring 10 procent estimerats. Inom el- och elektronikindustrin (26–27) har estimering använts i beräkningen av indexet för april. Vid statistikföringen av produktionen i företag med mindre än 50 anställda används dessutom skatteförvaltningens betalningsövervakningsmaterial. Inom tillverkning är andelen företag med mindre än 50 anställda omkring 13 procent och detta material täcker nästan 70 procent av produktionen hos företag med mindre än 50 anställda. Statistikcentralen har inte tillgång till materialet i samband med publiceringen av volymindexet för industriproduktionen. Därför estimeras uppgifterna om dessa företag för månaden som publiceras, dvs. april i det här fallet. Betalningsövervakningsmaterialet är tillgängligt när uppgifterna om den aktuella månaden publiceras andra gången, dvs. i uppgifterna för mars.

De reviderade uppgifterna för april publiceras tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för maj 9.7.2010 kl. 9.00. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.


Källa: Volymindex för industriproduktionen 2010, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio (09) 1734 2479, Jukka Appelqvist (09) 1734 3391, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (259,5 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Figurer

Uppdaterad 10.06.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. april 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2010/04/ttvi_2010_04_2010-06-10_tie_001_sv.html