Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.11.2010

Industriproduktionen ökade i september med 8,6 procent

Enligt Statistikcentralen var den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin 8,6 procent större i september 2010 än året innan. I augusti var produktionen 6,3 procent högre än året innan. Under januari–september ökade industriproduktionen med 3,9 procent från året innan.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den säsongrensade produktionen ökade i september med 1,1 procent jämfört med föregående månad. I augusti ökade produktionen med 2,4 procent jämfört med föregående månad. I juli minskade den säsongrensade produktionen med 3,8 procent från juni.

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

I september ökade produktionen inom alla huvudnäringsgrenar. Återhämtningen av ekonomin syns också som en ökning av elförbrukningen och -produktionen. Produktionen inom näringsgrenen Försörjning av el, gas, värme och kyla ökade med 10,9 procent. Mest ökade produktionen inom metallindustrin (exkl. el- och elektronikindustrin). Dess produktion gick upp med 13,9 procent. Produktionen inom metallindustrin ökade med 10,5 procent. Produktionen inom den kemiska industrin ökade i september med 10,2 procent. Inom el- och elektronikindustrin ökade produktionen med 4,7 procent. Produktionen inom livsmedelsindustrin ökade i september med 1,2 procent.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 9/2009–9/2010, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 9/2009–9/2010, %, TOL 2008

I september var kapacitetsutnyttjandegraden inom tillverkning 77 procent, dvs. 7,3 procentenheter högre än året innan. Inom skogsindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i september 84,4 procent, vilket var en ökning med 6,9 procentenheter från året innan. Inom metallindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i september 74,3 procent, dvs. 9,6 procentenheter högre än året innan.

Estimering

Statistikcentralen har utökat användningen av estimering och av indexet för september har omkring 10 procent estimerats. Inom el- och elektronikindustrin (26–27) har estimering använts i beräkningen av indexet för september. Vid statistikföringen av produktionen i företag med mindre än 50 anställda används Skatteförvaltningens momsuppgifter. Inom industriproduktionen är andelen företag med mindre än 50 anställda omkring 13 procent och detta material täcker nästan 70 procent av produktionen hos företag med mindre än 50 anställda. Statistikcentralen har inte tillgång till materialet i samband med publiceringen av volymindexet för industriproduktionen. Därför estimeras uppgifterna om dessa företag för månaden som publiceras, dvs. september i det här fallet. Skatteförvaltningens material är tillgängligt när uppgifterna om den aktuella månaden publiceras för andra gången, dvs. i uppgifterna för augusti. De reviderade uppgifterna för september publiceras tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för oktober 10.12.2010 kl. 9.00. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.

Säsongrensningsmodellerna reviderade

I samband med publiceringen i september har säsongrensningsmodellerna reviderats och för några näringsgrenar har säsongrensningsmodellerna förändrats. Detta inverkar också på tidigare månaders säsongrensade indextal och förändringsprocenter. Enligt internationella rekommendationer bör säsongrensningsmodellerna gås igenom en gång om året.


Källa: Volymindex för industriproduktionen 2010, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio (09) 1734 2479, Jukka Appelqvist (09) 1734 3391, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (262,6 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Figurer

Uppdaterad 10.11.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. september 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2010/09/ttvi_2010_09_2010-11-10_tie_001_sv.html