Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftskostnadsindex 2021, 2:a kvartalet

Tabellbilaga 2. Säsongrensade arbetskraftkostnader, procentförändringar, arbetskraftkostnadsindex 2008=100

Närings-
grenkod
Näringsgren För-
ändring
2008/
2007*
För-
ändring
2009/
2008*
För-
ändring
2010/
2009*
2011
/1*
2011
/2*
2011
/3*
2011
/4*
För-
ändring
2011/
2010*
2012
/1*
2012
/2*
B-S Totalt, privat sektor 3,5 3,6 2,8 0,9 1,9 3,4 3,2 2,3, 3,8 4,8
B-E Industri 1,7 3,6 1,5 -0,2 2,5 4,1 3,1 2,4 4,2 5,5
C Tlllverkning 1,7 4,3 1,4 -0,4 2,3 3,9 2,6 2,1 4,3 6,0
10,11 Livsmedels-
och
dryckesvaru-
framställning
1,6 4,2 1,8 1,9 1,7 1,3 0,7 1,4 0,2 0,5
16,17 Skogsindustri 1,4 5,3 2,9 1,7 3,4 1,5 0,6 1,8 1,1 1,3
19–22 Kemisk industry 0,6 3,0 2,9 2,6 3,1 3,6 3,6 3,2 4,0 4,8
24–30 Metallindustri 0,3 9,3 -5,7 -1,3 1,6 0,9 1,3 0,6 8,7 10,6
F Byggsverks
amhet
8,6 4,7 2,0 -0,4 1,2 2,3 4,1 1,8 3,1 5,6
G-N Tjänster inom företagsekonomi 5,5 3,8 2,6 2,1 2,1 2,4 3,0 2,4 3,5 4,3
G Handel 6,1 -2,1 3,1 0,7 0,7 1,2 1,5 1,0 2,8 4,8
H Transport och
magasinering
10,0 -2,8 -1,9 1,8 2,4 2,7 3,1 2,5 3,4 3,9
J Information och
kommunikation
10,9 9,9 2,5 2,4 2,8 3,1 3,1 2,9 2,3 2,3
K Finans och försäkring -2,2 5,8 3,7 1,8 1,2 0,3 2,5 1,4 2,7 3,9

Källa: Löner och arbetskraftskostnader, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Haapala 09 1734 3460, tvkindeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 24.9.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1798-3606. 2:a kvartalet 2012, Tabellbilaga 2. Säsongrensade arbetskraftkostnader, procentförändringar, arbetskraftkostnadsindex 2008=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvki/2012/02/tvki_2012_02_2012-09-24_tau_002_sv.html