Publicerad: 12.4.2007

Det relativa sysselsättningstalet i kommunerna nästan oförändrat år 2005

Enligt de preliminära uppgifterna för år 2005 i Statistikcentralens sysselsättningsstatistik sjönk det relativa sysselsättningstalet, dvs. andelen sysselsatta av 15-64-åringar, med 0,2 procentenheter jämfört med år 2004. Den något minskande sysselsättningen berodde i huvudsak på ändringen i statistikföringen av sysselsättningen då det gäller minderåriga unga. Skillnaderna i det relativa sysselsättningstalet mellan kommunerna var fortfarande stora.

Det relativa sysselsättningstalet var högst på Åland, dvs. 79,7 procent och lägst i Salla kommun i Lappland, dvs. 46,6 procent. Av kommunerna i fasta Finland var det relativa sysselsättningstalet högst i Rusko, dvs. 75,9 procent. Det relativa sysselsättningstalet var 64,9 procent i hela landet år 2005. Av de 431 kommunerna i Finland hade 172 ett högre relativt sysselsättningstal än i landet i genomsnitt. De här kommunerna finns främst i Södra och Västra Finlands län. Det relativa sysselsättningstalet var lägst i kommunerna i Uleåborgs och Lapplands län.

Kommunerna med de tio högsta och tio lägsta relativa sysselsättningstalen i fasta Finland år 2005

Högsta relativa
sysselsättningstal
Det relativa
sysselsättningstalet
Rusko 75,9
Sibbo 74,7
Lemo 74,3
Maxmo 74,2
Nurmijärvi 74,1
Mietoinen 73,8
Masku 73,7
Merimasku 73,5
Korsholm 73,5
Närpes 73,2
Lägsta relativa
sysselsättningstal
Det relativa
sysselsättningstalet
Salla 46,6
Hyrynsalmi 48,0
Taivalkoski 48,2
Rautavaara 48,6
Savonranta 49,0
Ranua 49,3
Puolanka 50,2
Pello 50,2
Suomussalmi 50,5
Pylkönmäki 50,6

Från och med år 2005 är det inte längre möjligt att på basis av registeruppgifter tillförlitligt statistikföra sysselsättningen bland 15-17-åriga unga eftersom de här åldersgrupperna inte längre omfattas av arbetspensionsförsäkring. Det här kan ses i sysselsättningsstatistiken år 2005 som en minskning av sysselsättningen bland minderåriga unga och ökning av antalet studerande.

Källa: Sysselsättningsstatistik 2005, preliminära uppgifter. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Väänänen, (09) 1734 2695, tyossakaynti.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 12.4.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning [e-publikation].
ISSN=1798-5536. 2005. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.9.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyokay/2005/tyokay_2005_2007-04-12_tie_001_sv.html