Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 30.12.2008

De vanligaste yrkena bland personer med utländsk bakgrund var år 2006 städerskor och försäljare

Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik var de vanligaste yrkena bland arbetstagare med utländsk bakgrund städerskor, försäljare och fordonsförare. Också de arbetstagare som arbetade på byggen och i restauranger hade ofta ett annat modersmål än finska eller svenska. Bland de tio vanligaste yrkena fanns det också andra än traditionella yrken - dataspecialisterna var det sjunde vanligaste yrket bland arbetstagare med utländsk bakgrund.

Personer med något annat modersmål än finska, svenska eller samiska definierades som arbetstagare med utländsk bakgrund. På så sätt räknat fanns det totalt 58 958 sysselsatta med utländsk bakgrund bland den befolkning som var stadigvarande bosatt i Finland år 2006, dvs. 2,5 procent av alla sysselsatta. Av dem var 10 procent, dvs. nästan 6 000 företagare, resten löntagare. De största grupperna som talade ett främmande språk var den ryska (16 015 personer), den estniska (9 420 personer) och den engelska gruppen (4 475 personer).

De vanligaste yrkesgrupperna bland personer med utländsk bakgrund år 2006

Andelen personer med utländsk bakgrund av de sysselsatta inom yrkesgrupperna var fortfarande relativt liten i uppgifterna för år 2006 år. Det berodde på att det fanns begränsningar för medborgarna i de stater som anslöt sig till EU år 2004 gällande inträde på arbetsmarknaden i Finland och att begränsningarna slopades först 30.4.2006. Yrkesgrupper där mer än 10 procent av de sysselsatta hade utländsk bakgrund var språkforskare, översättare och tolkar, speditörer och tullare, universitets- och högskolslektorer, maskinoperatörer, frukt- och grönsaksberedning samt danskonstnärer.

Yrkesgrupper med relativt sett flest personer med utländsk bakgrund (%) år 2006

Genomgången innehöll de personer med utländsk bakgrund som hörde till den stadigvarande befolkningen i Finland och som hade ett gällande anställningsförhållande årets sista vecka. Den inkluderade inte den hyrda arbetskraften hos utländska arbetsgivare, personer på kortare utlandskommendering i Finland än ett år eller den gråa arbetskraften. Uppgifter om yrke har huvudsakligen producerats genom att man utnyttjar de registerbaserade uppgifter om yrkesbenämning som finns i administrativt material. Yrkesuppgifterna i sysselsättningsstatistiken uppdateras i fortsättningen årligen.

Källa: Sysselsättningsstatistik 2006. Statistikcentralen

Förfrågningar: Airi Pajunen (09) 1734 3293 och Marketta Oinonen (09) 1734 3602, tyossakaynti.tilasto@stat.fi
Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 30.12.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Työssäkäynti [e-publikation].
ISSN=1798-5528. 2006. Helsingfors: Tilastokeskus [hänvisat: 22.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyokay/2006/tyokay_2006_2008-12-30_tie_004_sv.html