Tabellbilaga 2. Antalet sysselsatta efter huvudyrkesgruppen och kön 2000 och 2009

  2000 2009
Båda könen Män Kvinnor Båda könen Män Kvinnor
Totalt 2 228 557 1 151 121 1 077 436 2 289 975 1 134 713 1 155 262
0 Militärer 10 749 10 424 325 10 110 9 755 355
1 Chefer och högre tjänsteman 73 704 50 378 23 326 117 942 79 646 38 296
2 Specialister 331 545 164 637 166 908 395 259 188 873 206 386
3 Experter 396 802 188 596 208 206 427 303 180 930 246 373
4 Kontorspersonal och personal i kundservicearbete 181 493 39 466 142 027 165 942 37 072 128 870
5 Service-, försäljnings- och omsorgspersonal 352 657 81 982 270 675 404 015 87 546 316 469
6 Jordbrukare, skogsarbetare m.fl. 99 740 63 682 36 058 75 913 50 684 25 229
7 Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare 265 215 240 196 25 019 232 327 212 732 19 595
8 Process- och transportarbetare 240 297 185 472 54 825 209 109 170 046 39 063
9 Övriga arbetstagare 201 473 84 620 116 853 193 959 86 984 106 975
X Okänd 74 882 41 668 33 214 58 096 30 445 27 651

Källa: Sysselsättningsstatistik 2009, Statistikcentralen

Förfrågningar: Airi Pajunen (09) 1734 3293, tyossakaynti@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 28.11.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning [e-publikation].
ISSN=1798-5536. Yrke och socioekonomisk ställning 2009, Tabellbilaga 2. Antalet sysselsatta efter huvudyrkesgruppen och kön 2000 och 2009 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyokay/2009/04/tyokay_2009_04_2011-11-28_tau_002_sv.html