Tabellbilaga 1. Risken för arbetslöshet 2009 efter landskap, båda könen

Landskap Sysselsatta (18-64-åriga) Arbetslösa 2010, som sysselsatta 2009 Risken för arbetslöshet 2010 (%)
Hela landet 2 275 249 74 797 3,3
Nyland 731 258 17 334 2,4
Egentliga Finland 199 360 7 622 3,8
Satakunta 91 411 3 620 4,0
Egentliga Tavastland 73 834 2 446 3,3
Birkaland 202 748 6 879 3,4
Päijänne-Tavastland 80 293 3 091 3,8
Kymmenedalen 70 983 2 899 4,1
Södra Karelen 51 687 2 136 4,1
Södra Savolax 59 104 2 433 4,1
Norra Savolax 96 199 3 705 3,9
Norra Karelen 61 357 2 937 4,8
Mellersta Finland 107 809 4 448 4,1
Södra Österbotten 77 700 2 390 3,1
Österbotten 76 928 1 752 2,3
Mellersta Österbotten 27 703 814 2,9
Norra Österbotten 153 912 5 775 3,8
Kajanaland 30 054 1 527 5,1
Lappland 69 426 2 827 4,1
Åland 13 483 162 1,2

Källa: Sysselsättningsstatistik 2010, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kaija Ruotsalainen (09) 1734 3599, tyossakaynti@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 29.6.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning [e-publikation].
ISSN=1798-5536. Bakgrundsuppgifter om arbetslösa 2010, Tabellbilaga 1. Risken för arbetslöshet 2009 efter landskap, båda könen . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyokay/2010/01/tyokay_2010_01_2011-06-29_tau_001_sv.html