Tabellbilaga 2. Risken för arbetslöshet 2009 efter landskap, män

Landskap Sysselsatta (18-64-åriga) Arbetslösa 2010, som sysselsatta 2009 Risken för arbetslöshet 2010 (%)
Hela landet 1 126 427 40 726 3,6
Nyland 352 342 9 427 2,7
Egentliga Finland 97 749 4 687 4,8
Satakunta 46 287 1 969 4,3
Egentliga Tavastland 36 587 1 319 3,6
Birkaland 101 026 3 535 3,5
Päijänne-Tavastland 39 476 1 585 4,0
Kymmenedalen 35 550 1 546 4,3
Södra Karelen 26 159 1 153 4,4
Södra Savolax 29 246 1 307 4,5
Norra Savolax 47 711 2 008 4,2
Norra Karelen 30 690 1 561 5,1
Mellersta Finland 54 489 2 356 4,3
Södra Österbotten 39 887 1 295 3,2
Österbotten 39 535 1 026 2,6
Mellersta Österbotten 14 236 396 2,8
Norra Österbotten 79 278 3 147 4,0
Kajanaland 14 911 855 5,7
Lappland 34 640 1 481 4,3
Åland 6 628 73 1,1

Källa: Sysselsättningsstatistik 2010, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kaija Ruotsalainen (09) 1734 3599, tyossakaynti@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 29.6.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning [e-publikation].
ISSN=1798-5536. Bakgrundsuppgifter om arbetslösa 2010, Tabellbilaga 2. Risken för arbetslöshet 2009 efter landskap, män . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyokay/2010/01/tyokay_2010_01_2011-06-29_tau_002_sv.html