Tabellbilaga 3. Risken för arbetslöshet 2009 efter landskap, kvinnor

Landskap Sysselsatta (18-64-åriga) Arbetslösa 2010, som sysselsatta 2009 Risken för arbetslöshet 2010 (%)
Hela landet 1 148 822 34 071 3,0
Nyland 378 916 7 907 2,1
Egentliga Finland 101 611 2 935 2,9
Satakunta 45 124 1 651 3,7
Egentliga Tavastland 37 247 1 127 3,0
Birkaland 101 722 3 344 3,3
Päijänne-Tavastland 40 817 1 506 3,7
Kymmenedalen 35 433 1 353 3,8
Södra Karelen 25 528 983 3,9
Södra Savolax 29 858 1 126 3,8
Norra Savolax 48 488 1 697 3,5
Norra Karelen 30 667 1 376 4,5
Mellersta Finland 53 320 2 092 3,9
Södra Österbotten 37 813 1 095 2,9
Österbotten 37 393 726 1,9
Mellersta Österbotten 13 467 418 3,1
Norra Österbotten 74 634 2 628 3,5
Kajanaland 15 143 672 4,4
Lappland 34 786 1 346 3,9
Åland 6 855 89 1,3

Källa: Sysselsättningsstatistik 2010, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kaija Ruotsalainen (09) 1734 3599, tyossakaynti@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 29.6.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning [e-publikation].
ISSN=1798-5536. Bakgrundsuppgifter om arbetslösa 2010, Tabellbilaga 3. Risken för arbetslöshet 2009 efter landskap, kvinnor . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyokay/2010/01/tyokay_2010_01_2011-06-29_tau_003_sv.html