Sysselsättning 2010, Huvudsaklig verksamhet och yrkesställning

2010
Huvudsaklig verksamhet och yrkesställning
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor