Publicerad: 19.2.2016

Arbetslösheten bland unga under 25 år ökade med 15 procent år 2014

Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik ökade antalet arbetslösa med 10 procent år 2014 jämfört med året innan. Antalet arbetslösa ökade mest i åldersgruppen under 25 år, men en ökning skedde i alla åldersgrupper. Antalet sysselsatta minskade med en procent från år 2013. Den ekonomiska försörjningskvoten försvagades med fyra personer från året innan; år 2014 var antalet icke-sysselsatta personer per hundra sysselsatta 141.

Förändring av antalet arbetslösa efter kön och ålder åren 2013–2014

Förändring av antalet arbetslösa efter kön och ålder åren 2013–2014

Den ekonomiska försörjningskvoten försvagades

Den ekonomiska försörjningskvoten försvagades från året innan. År 2014 var antalet icke-sysselsatta personer per hundra sysselsatta 141, medan antalet året innan var 137. Under perioden 1987–2014 var försörjningskvoten som högst under depressionsåret 1993 (172) och som lägst år 1989, då det fanns 112 icke-sysselsatta per hundra sysselsatta. (Tabellbilaga 1.)

Den ekonomiska försörjningskvoten beräknas genom att dividera antalet arbetslösa, pensionärer och andra personer utanför arbetskraften med antalet sysselsatta och multiplicera talet med hundra. En minskning av den ekonomiska försörjningskvoten betraktas sålunda som något positivt och en ökning som något negativt. Den ekonomiska försörjningskvoten påverkas dels av ekonomiska konjunkturer och fluktuationer i utvecklingen av sysselsättningen, dels av bland annat fruktsamheten, befolkningsstrukturen och flyttningsrörelsen.

Huvudsaklig verksamhet bland befolkningen i arbetsför ålder åren 1987–2014

Huvudsaklig verksamhet bland befolkningen i arbetsför ålder åren 1987–2014

Antalet arbetslösa var som högst år 1993, då över 531 000 personer i arbetsför ålder var arbetslösa. Efter 1990-talet var antalet sysselsatta som högst år 2008, då deras antal var mer än 2,36 miljoner.

Sett till landskap är skillnaderna i den ekonomiska försörjningskvoten stora. År 2014 var försörjningskvoten klart lägst på Åland (100), där den förbättrades från året innan (106). De högsta försörjningskvoterna år 2014 hade Kymmenedalen (168), Södra Savolax (168), Norra Karelen (171) och Kajanaland (179). De ekonomiska försörjningskvoterna försämrades under åren 2013–2014 i alla landskap förutom på Åland. Mest försämrades försörjningskvoten i Kymmenedalen, Satakunta och Päijänne-Tavastland. (Tabellbilaga 2.)


Källa: Sysselsättningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Laura Lohikoski 029 551 3396, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (208,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 19.2.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning [e-publikation].
ISSN=1798-5536. Bakgrundsuppgifter om arbetslösa 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.9.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyokay/2014/03/tyokay_2014_03_2016-02-19_tie_001_sv.html