Publicerad: 17.2.2017

År 2015 fick 88 000 arbetslösa sysselsättning

Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik uppgick antalet 18–64-åriga sysselsatta i slutet av år 2015 till 2 231 000 och antalet arbetslösa till 375 000. Av dem som var arbetslösa år 2014 fick 88 000 sysselsättning år 2015 och av dem sysselsattes 3 300 som företagare. Den ekonomiska försörjningskvoten försvagades med två personer från året innan; år 2015 var antalet icke-sysselsatta personer per hundra sysselsatta 143.

Antalet arbetslösa som fick sysselsättning år 2015 efter ålder och kön

Antalet arbetslösa som fick sysselsättning år 2015 efter ålder och kön

Källa: Sysselsättningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Netta Hiitola 029 551 3552, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (106,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 17.2.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning [e-publikation].
ISSN=1798-5536. Bakgrundsuppgifter om arbetslösa 2015. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyokay/2015/03/tyokay_2015_03_2017-02-17_tie_001_sv.html