Sysselsättning 2017, Yrke och socioekonomisk ställning

2017
Huvudsaklig verksamhet och yrkesställning
Offentliggöranden