Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, maaliskuu

Julkaistu: 27.7.2010

Kesäkuun työttömyysaste 8,8 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan kesäkuussa työllisyys ja työttömyys olivat lähellä vuoden takaista tasoa. Työllisiä oli 8 000 vähemmän kuin edellisvuoden kesäkuussa. Työttömyysaste pieneni 0,2 prosenttiyksikköä 8,8 prosenttiin.

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 1989/01 – 2010/06

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 1989/01 – 2010/06

Työllisiä oli vuoden 2010 kesäkuussa 2 557 000, mikä oli 8 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli 28 000 enemmän ja naisia 37 000 vähemmän kuin kesäkuussa 2009. Työllisten määrä väheni eniten Lounais-Suomen aluehallintoviraston (AVI) alueella.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli kesäkuussa 70,9 prosenttia, mikä oli 0,5 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 67,7 prosenttia. Miesten työllisyysaste nousi edellisen vuoden kesäkuusta 1,2 prosenttiyksikköä 73,1 prosenttiin ja naisten työllisyysaste laski 2,1 prosenttiyksikköä 68,7 prosenttiin.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2010 kesäkuussa 248 000, mikä oli 8 000 vähemmän kuin edellisen vuoden kesäkuussa. Työttömien miesten määrä väheni 25 000:lla ja työttömien naisten määrä lisääntyi 18 000:lla.

Työttömyysaste oli kesäkuussa 8,8 prosenttia, mikä oli 0,2 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Työttömyysasteen trendi oli kesäkuussa 8,2 prosenttia. Miesten työttömyysaste väheni 1,8 prosenttiyksikköä 8,4 prosenttiin ja naisten työttömyysaste kasvoi 1,4 prosenttiyksikköä 9,3 prosenttiin.15–24-vuotiaiden nuorten työttömyysaste oli kesäkuussa 21,6 prosenttia, mikä oli 0,9 prosenttiyksikköä pienempi kuin edellisen vuoden kesäkuussa. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 21,1 prosenttia. Työttömyysaste oli pienin Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueella, 8,2 prosenttia, ja suurin Itä-Suomen aluehallintoviraston alueella, 10,9 prosenttia.

Työvoimaan kuulumattomien 15–74-vuotiaiden määrä kasvoi 35 000:lla.

Huom . Trendien tuoreimpiin lukuihin, jotka perustuvat osittain ennusteisiin, tulee suhtautua varauksella.

Työllisyyden muutokset 2010/06 – 2009/06 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2010/06 2009/06 2010/06 - 2009/06
1000 henkeä Prosenttia (%)
15–74-vuotias väestö 4 043 4 024 0,5
Työvoima yhteensä 2 805 2 821 –0,6
Työlliset yhteensä 2 557 2 565 –0,3
– palkansaajat 2 226 2 228 –0,1
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 331 337 –1,9
Työttömät 248 255 –2,9
Työvoimaan kuulumattomat yhteensä 1 238 1 204 2,9
  Prosenttia (%) Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste (15–64–vuotiaat), % 70,9 71,4 –0,5
Työttömyysaste, % 8,8 9,1 –0,2
Työvoimaosuus, % 69,4 70,1 –0,7
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työvoimatutkimuksen vuoden 2010 toisen vuosineljänneksen tiedot

Vuoden 2010 toisella neljänneksellä työllisiä oli keskimäärin 2 485 000 henkeä eli 12 000 vähemmän kuin vuoden 2009 vastaavana aikana. Työllisyys väheni toisella neljänneksellä teollisuuden toimialaryhmässä (–15 000) ja terveys- ja sosiaalipalveluissa (–15 000). Työllisten määrä lisääntyi kaupassa (8 000), koulutuksessa (7 000), kuljetuksessa ja varastoinnissa (7 000) ja ammatillisessa, tieteellisessä ja teknisessä toiminnassa (6 000).

Työttömiä oli vuoden toisella neljänneksellä keskimäärin 263 000 henkeä, mikä oli 1 000 vähemmän kuin vuoden 2009 huhti-kesäkuussa. Vuoden toisen neljänneksen työttömyysaste oli 9,6 prosenttia, mikä oli yhtä paljon kuin vuonna 2009 vastaavalla ajanjaksolla.

Työllisten tekemien työtuntien määrä vuoden 2010 toisella neljänneksellä lisääntyi noin 24 miljoonaa tuntia eli 2,4 prosenttia verrattaessa vuoden 2009 vastaavaan ajanjaksoon.

Työllisyyden muutokset 2010/II – 2009/II Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan

  Vuosi/Neljännes Muutos
2010/II 2009/II 2010/II - 2009/II
1000 henkeä Prosenttia (%)
Työvoima yhteensä 2 748 2 762 –0,5
Työlliset yhteensä 2 485 2 497 –0,5
Työttömät, yhteensä 263 264 –0,5
– miehet 146 150 –2,5
– naiset 116 114 2,1
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli kesäkuun 2010 lopussa kaikkiaan 276 000 työttömyysturvalain ja työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli sama kuin edellisen vuoden kesäkuussa.

Työttömyys kasvoi edellisestä vuodesta viiden ELY-keskuksen alueilla. Eniten työttömien työnhakijoiden määrä lisääntyi Ahvenanmaalla (20 %), Varsinais-Suomessa (10 %) ja Uudellamaalla (6 %). Vastaavasti eniten työttömien työnhakijoiden määrä väheni Kainuussa (–11 %), Pohjois-Karjalassa (–10 %), Etelä-Pohjanmaalla (–10 %) ja Lapissa (–8 %). Kesäkuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita henkilökohtaisesti lomautettuja oli 17 000, mikä oli 11 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Työvoimapoliittisin toimenpitein sijoitettuja oli kesäkuun lopussa yhteensä 83 000, mikä oli 7 000 enemmän kuin edellisen vuoden kesäkuussa. Toimenpiteiden piirissä oli 2,9 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 39 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 1 000 pienempi kuin edellisen vuoden kesäkuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin kesäkuussa 33 000 uutta avointa työpaikkaa eli 4 000 enemmän kuin edellisen vuoden kesäkuussa.

Muutokset 2010/06 – 2009/06 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2010/06 2009/06 2010/06 - 2009/06
1000 henkeä Prosenttia (%)
Työttömät työnhakijat 276 276 –0,1
– yli vuoden työttömänä olleet 55 41 34,2
Toimenpiteillä yhteensä 83 75 9,7
– tukitoimenpitein työllistetyt 35 34 2,5
– työvoimakoulutuksessa 28 24 16,0
– työharjoittelussa, vuorottelutyössä 19 17 15,7
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 33 29 14,4
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen puh. 010 604 8050, http://www.tem.fi/tyollisyyskatsaus

Linkit

Työvoimatutkimuksen päivitetyt taulukot: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tau.html

Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston eroista on kerrottu työvoimatutkimuksen laatuselosteessa .

Lisää nuorten työttömyydestä ja työllisyydestä artikkelissa Taloustaantuma heikentää nuorten työmahdollisuuksia

Työllisyys ja työttömyys vuonna 2009
http://tilastokeskus.fi/til/tyti/2009/tyti_2009_2010-02-16_kat_001_fi.html

Menetelmäseloste lomautetuista: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2009-04-28_men_006.html

Kausitasoitetusta trendistä: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2010-06-18_men_003.html

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Avoimet työpaikat: http://tilastokeskus.fi/til/atp/index.html


Lähde: Työvoimatutkimus 2010, kesäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Juha Martikainen (09) 1734 3225, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (573,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 27.07.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. kesäkuu 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2010/06/tyti_2010_06_2010-07-27_tie_001_fi.html