Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2021, augusti

Arbetskraftsundersökning 2019, juni

2019
juni
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar