Arbetskraftsundersökning 2019, september

2019
september
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar