Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 6. Antalet anställda i utländska dotterbolag och relativ andel efter näringsgren (TOL 2008) 2008–2009

Näringsgren År
2008 2009
Antalet
anställda
Andel,
i procent
1)
Antalet
anställda
Andel,
i procent
1)
Utvinning av mineral (B) 969 22,1 1 052 23,5
Tillverkning (C) 79 444 20,8 68 678 19,8
Försörjning av el, gas, värme
och kyla (D)
636 5,9 607 5,5
Vattenförsörjning, avloppsrening,
avfallshantering och sanering (E)
608 10,6 640 10,3
Byggverksamhet (F) 13 703 9,0 12 682 8,9
Handel;reparation av motorfordon och
motorcyklar (G)
46 896 18,6 43 972 17,6
Transport och magasinering (H) 13 296 9,7 12 725 9,7
Hotell- och restaurangverksamhet (I) 4 266 8,0 4 135 7,7
Informations- och
kommunikationsverksamhet (J)
23 531 28,3 21 658 26,4
Finans- och försäkringsverksamhet (K) 16 995 37,1 14 983 32,6
Fastighetsverksamhet (L) 676 3,6 404 2,3
Verksamhet inom juridik, ekonomi,
vetenskap och teknik (M)
12 604 14,2 12 453 14,1
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster
och andra stödtjänster (N)
26 065 24,9 24 953 24,9
Utbildning (P) 316 2,9 176 1,6
Vård och omsorg; sociala tjänster (Q) 1 762 3,8 4 116 8,3
Kultur, nöje och fritid (R) 370 3,1 407 3,4
Andra 1 236 .. 2) 1 148 .. 2)
Totalt 243 374 16,2 224 788 15,5
1) Jämfört med alla företag inom näringsgrenen.
2) Uppgiften är inte jämförbar.

Källa: Utländska dotterbolag i Finland 2009, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka Pakola (09) 1734 2982, Mari Rantanen (09) 1734 2451, tytaryhtiot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 26.11.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utländska dotterbolag i Finland [e-publikation].
ISSN=1797-9560. 2009, Tabellbilaga 6. Antalet anställda i utländska dotterbolag och relativ andel efter näringsgren (TOL 2008) 2008–2009 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ulkoy/2009/ulkoy_2009_2010-11-26_tau_006_sv.html