Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 19.12.2019

Svenska företag genererade omsättning särskilt inom tillverkning

Enligt Statistikcentralens uppgifter var omsättningen för utländska företag i Finland 96 miljarder euro år 2018. Detta var fyra procent mer än året innan. Mest omsättning genererade de svenska, amerikanska, tyska, brittiska och danska företagen. De svenska bolagens omsättningsandel av de utländska företagen i Finland var 22,1 procent. Näringsgrenen tillverkning var den mest betydande mätt både med antal anställda och med omsättning. Antalet utländska företag ökade något och uppgick till 4 382 företag.

Omsättningen år 2018 inom utländska företag efter näringsgren (exkl. A Jordbruk, skogsbruk och fiske)*

Omsättningen år 2018 inom utländska företag efter näringsgren (exkl. A Jordbruk, skogsbruk och fiske)*
*de fem mest betydande länderna mätt med omsättning

Källa: Utländska dotterbolag i Finland 2018, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Maija Laakko 029 551 3640, tytaryhtiot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (231,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 19.12.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utländska dotterbolag i Finland [e-publikation].
ISSN=1797-9560. 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ulkoy/2018/ulkoy_2018_2019-12-19_tie_001_sv.html