Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 8.4.2021

Sjötransporter minskade i februari

I februari år 2021 uppgick den totala volymen i utrikes sjötransporter till sammanlagt 7,1 miljoner ton. Sjötransporterna minskade med 0.2 procent jämfört med februari året innan. Exporten ökade med 5 procent och var 3,7 miljoner ton. Importen minskade med 5 procent och uppgick till totalt 3,4 miljoner ton.

Utrikes sjötransporterna efter månad (ton) 2019–2021

Utrikes sjötransporterna efter månad (ton) 2019–2021

Mest transporterades styckegods, totalt 1,4 miljoner ton, vilket var 19 procent av alla transporter. Näst mest transporterades oljeprodukter, 0,8 miljoner ton och råolja, 0,8 miljoner ton.

Containertransporter

I februari 2021 transporterades totalt 0,9 miljoner ton containrar via finska hamnar, vilket var 14 procent mer än i februari år 2020. Antalet transporterade containrar var 66 746 (119 676 TEU-containrar) 1) . Exporten av containrar ökade med 20 procent mätt i ton och importen ökade med en procent jämfört med februari 2020.

Transport av transportmedel

Totalt transporterades 129 898 transportmedel i utrikes sjöfart i februari 2021. Största delen av dem var transporter av lastbilar. I februari transporterades 53 586 lastbilar. Näst mest transporterades passagerares personbilar, 37 059 stycken, och släpvagnar för lastbilar, 36 046 stycken.

Passagerartrafik

I passagerartrafiken transporterades i februari 2021 totalt 172 952 personer. Mellan Finland och Estland reste 100 274 personer och mellan Finland och Sverige 69 038 personer och mellan Finland och Tyskland 3 640 passagerare. Antalet passagerare var bara 15 procent av passagerarantalet i februari 2020. I februari 2021 ankom inga passagerare till Finland med utländska kryssningsfartyg.

Fartygstrafiken på Saima kanal och transportmängden

Totalt 6 293 ton transporter i utrikes sjöfart registrerades via kanalen.


1) Grundmåttenheten för containertrafik TEU betyder en container vars längd är 20 fot, bredd 8 fot och höjd 8,5 fot.

Källa: Transport och turism, Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Kokkonen 029 551 3770, Sami Lahtinen 029 551 3207, matti.kokkonen@tilastokeskus.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (164,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 08.04.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utrikes sjöfart [e-publikation].
ISSN=2670-1995. februari 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/uvliik/2021/02/uvliik_2021_02_2021-04-08_tie_001_sv.html