Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.3.2008

Finlands befolkning 2007

Finlands officiella folkmängd uppgick till 5 300 484 personer den 31 december 2007. Antalet män var 2 596 787 och kvinnor 2 703 697. Folkmängden i Finland ökade under år 2007 med 23 529 personer. Det var den största ökningen av folkmängden efter år 1992. För första gången under självständighetstiden var inflyttningsöverskottet från utlandet en större befolkningsökande faktor än den naturliga befolkningsökningen.

Andelen barn mellan 0 och 14 var 16,9 procent och andelen personer som fyllt 65 år 16,5 procent av befolkningen. Den demografiska försörjningskvoten, dvs. antalet personer yngre än 15 år samt 65-åringar och äldre per 100 personer i arbetsför ålder, var högst i landskapet Södra Savolax, 57,2 och i landskapet Södra Österbotten, 57,1. Den demografiska försörjningskvoten var lägst i landskapet Nyland, 42,8 och i landskapet Birkaland, 49,7.

Den största åldersklassen i befolkningen var personer födda år 1948. I slutet av år 2007 var deras antal 84 016 personer. Antalet personer som fyllt 100 år var 458, av dem var 60 män och 398 kvinnor. Vid årsskiftet fanns det bara en person som var född under 1800-talet.

Under år 2007 ökade folkmängden i 12 landskap och minskade i 8. Kvantitativt sett ökade folkmängden mest i landskapet Nyland, med 15 364 personer, och i landskapet Birkaland, med 4 450 personer. Relativt sett ökade folkmängden mest i landskapet Nyland, med 1,1 procent, och i landskapet Östra Nyland, med 1,0 procent. Kvantitativt minskade folkmängden mest i landskapet Södra Savolax, med 1 630 personer, och i landskapet Satakunta, med 929 personer. Relativt sett minskade folkmängden mest i landskapet Södra Savolax, med 1,0 procent, och i landskapet Kajanaland, med 0,7 procent.

Efter kommunsammanslagningen mellan Joutsa och Leivonmäki i början av år 2008 har Finland nu 415 kommuner. Under år 2007 gick folkmängden upp i 167 kommuner och ned i 242 kommuner. Kvantitativt sett ökade folkmängden mest i Helsingfors, med 4 010 personer, i Esbo, med 3 028 personer och i Vanda, med 2 811 personer. Relativt sett ökade folkmängden mest i Lemu kommun, med 6,4 procent, och i Limingo kommun, med 5,5 procent. Kvantitativt sett minskade folkmängden mest i Kuusankoski, med 347 personer, i Nyslott, med 343 personer, och i Lieksa, med 324 personer. Relativt sett minskade folkmängden mest i Kökar kommun, med 4,7 procent, och i Lestijärvi, med 4,0 procent.

Befolkningen efter ålder 1980 - 2007

År   Folkmängd   0 - 14 åringar  15 -  64 åringar 65 + åringar 0 - 14 % 15 - 64 % 65 - %
1980 4787778 965209 3245187 577382 20,2 67,8 12,1
1985 4910664 951532 3341398 617734 19,4 68,0 12,6
1990 4998478 964203 3361310 672965 19,3 67,2 13,5
1995 5116826 971770 3412639 732417 19,0 66,7 14,3
2000 5181115 936333 3467584 777198 18,1 66,9 15,0
2005 5255580 906904 3507511 841165 17,3 66,7 16,0
2006 5276955 901181 3507057 868717 17,1 66,5 16,5
2007 5300484 894590 3530663 875231 16,9 66,6 16,5

I slutet av år 2007 bestod antalet fast bosatta personer i Finland av 5 167 776 finska medborgare, dvs. 97,5 procent av befolkningen, och av 132 708 utländska medborgare, dvs. 2,5 procent av befolkningen. Antalet utländska medborgare ökade år 2007 med 10 969 personer. De största utlänningsgrupperna var de ryska medborgarna (26 211 personer), de estniska (20 006 personer), de svenska (8 349 personer) och de somaliska (4 852 personer) medborgarna. I Finland bodde 202 528 personer som var födda utomlands.

Av befolkningen var 4 836 183 finskspråkiga (91,2 %), 289 596 svenskspråkiga (5,5 %) och 1 777 samiska (0,03 %)

Av befolkningen talade 172 928 personer, dvs. 3,3 procent, annat än finska, svenska eller samiska som sitt modersmål. De största grupperna som talade ett främmande språk var de ryska (45 224 personer), de estniska (19 812 personer), de engelska (10 589 personer), de somaliska (9 810 personer) och de arabiska (8 119 personer).

Befolkningen efter födelseland, medborgarskap och språk 31.12.2007

Befolkningen efter födelseland, medborgarskap och språk 31.12.2007

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Markus Rapo (09) 1734 3238

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (348,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 28.3.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningsstruktur [e-publikation].
ISSN=1797-5387. 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vaerak/2007/vaerak_2007_2008-03-28_tie_001_sv.html