Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.3.2009

Finlands befolkning 2008

Finlands officiella folkmängd uppgick till 5 326 314 personer den 31 december 2008. Antalet män var 2 611 653 och kvinnor 2 714  661. Folkmängden i Finland ökade under år 2008 med 25 830 personer. Det var den största ökningen av folkmängden efter år 1992. För andra året i följd och samtidigt för andra gången under självständighetstiden var inflyttningsöverskottet från utlandet en större befolkningsökande faktor än den naturliga befolkningsökningen.

År 2008 var ett historiskt år i den finländska befolkningsstatistiken. För första gången översteg antalet personer som fyllt 65 år antalet personer under 15 år. I slutet av år 2008 fanns det i Finland 891 162 personer under 15 år, vilket är det lägsta antalet efter år 1896. Vid årets slut fanns det 892 068 personer i befolkningen som fyllt 65 år. Den största åldersklassen i befolkningen var personer födda år 1948. I slutet av år 2008 var deras antal 83 361 personer. Antalet personer som fyllt 100 år var 514, av dem var 77 män och 437 kvinnor.

Den demografiska försörjningskvoten, dvs. antalet personer yngre än 15 år samt 65-åringar och äldre per 100 personer i arbetsför ålder, var 50,3 i slutet av år 2008. Regionalt sett var den demografiska försörjningskvoten högst i landskapet Södra Savolax, 57,9 och i landskapet Södra Österbotten, 57,3. Den demografiska försörjningskvoten var lägst i landskapet Nyland, 43,0 och i landskapet Birkaland, 49,8. Granskat efter kommun var den demografiska försörjningskvoten högst i Luhanka kommun, 86,0 och i Kivijärvi, 82,7. Lägst var den i Helsingfors 38,9 och Träskända 41,5.

Befolkningen efter ålder åren 1875–2008

År           Folkmängd        Ålder 0–14       Ålder 15–64      Ålder 65+     0–14 %     15 –64 %    65+ %   
               
1875 1 912 647 659 267 1 178 113 75 267 34,5 61,6 3,9
1900 2 655 900 930 900 1 583 300 141 700 35,1 59,6 5,3
1925 3 322 100 1 031 700 2 090 000 200 400 31,1 62,9 6,0
1950 4 029 803 1 208 799 2 554 354 266 650 30,0 63,4 6,6
1975 4 720 492 1 030 544 3 181 376 508 572 21,8 67,4 10,8
2000 5 181 115 936 333 3 467 584 777 198 18,1 66,9 15,0
               
2008 5 326 314 891 162 3 543 084 892 068 16,7 66,5 16,7

Under år 2008 ökade folkmängden i 12 landskap och minskade i 8. Kvantitativt sett ökade folkmängden mest i landskapet Nyland, med 17 010 personer, och i landskapet Birkaland, med 4 074 personer. Relativt sett ökade folkmängden mest i landskapet Nyland, med 1,2 procent, och i landskapet Åland, med 1,1 procent. Kvantitativt minskade folkmängden mest i landskapet Södra Savolax, med 1 230 personer, och i landskapet Kymmenedalen, med 810 personer. Relativt sett minskade folkmängden mest i landskapet Södra Savolax, 0,8 procent, och i Kajanaland, 0,7 procent.

I början av år 2009 trädde 32 kommunsammanslagningar i kraft, vilket innebar att antalet kommuner i Finland minskade med 67. Antalet kommuner i Finland är nu 348. Under år 2008 gick folkmängden upp i 136 kommuner och ned i 210 kommuner. Kvantitativt sett ökade folkmängden mest i Helsingfors, med 6 033 personer, i Esbo (3 518) och i Vanda (2 897). Relativt sett ökade folkmängden mest i Karlö kommun, med 4,2 procent, och i Vesilahti kommun, med 4,0 procent.

Kvantitativt sett minskade folkmängden mest i Kouvola, med 377 personer, i Raumo (306) och i Lieksa (263). Relativt sett minskade folkmängden mest i Kökar kommun, med 7,7 procent, och i Merijärvi kommun, med 4,2 procent. Jämförelsen av förändringar i folkmängden, både efter landskap och efter kommun, har gjorts genom att eliminera inverkan t.ex. av inkorporeringen av områden i Sibbo med Helsingfors (från landskapet Östra Nyland till landskapet Nyland).

Under år 2008 överskred folkmängden i Lahtis 100 000 gränsen. Som en följd av kommunsammanslagningarna steg också folkmängden i Jyväskylä till över 100 000 invånare. Finland har alltså nu åtta städer med minst 100 000 invånare.

I slutet av år 2008 fanns det 5 183 058 fast bosatt finska medborgare i Finland. Av dem var 90 516 födda utomlands. Antalet utländska medborgare som var bosatta i Finland uppgick till 143 256, dvs. 2,7 procent av befolkningen. Antalet utländska medborgare ökade år 2008 med 10 548 personer. De största utlänningsgrupperna var de ryska medborgarna (26 909), de estniska (22 604), de svenska (8 439) och de somaliska (4 919) medborgarna. I Finland bodde 218 626 personer som var födda utomlands.

Av befolkningen var 4 844 047 finskspråkiga (90,9 %), 289 951 svenskspråkiga (5,4 %) och 1 778 samiska (0,03 %). Av befolkningen talade 190 538 personer, dvs. 3,6 procent, som modersmål något annat språk än finska, svenska eller samiska. De största grupperna som talade ett främmande språk var de ryska (48 740), de estniska (22 357), de engelska (11 344), de somaliska (10 647) och de arabiska (8 806) grupperna.

Befolkningen efter födelseland, medborgarskap och språk 31.12.2008

Befolkningen efter födelseland, medborgarskap och språk 31.12.2008

Källa: Befolkningsstatistik 2008. Statistikcentralen

Förfrågningar: Markus Rapo (09) 1734 3238, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (353,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 27.3.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningsstruktur [e-publikation].
ISSN=1797-5387. 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vaerak/2008/vaerak_2008_2009-03-27_tie_001_sv.html