Finlands officiella statistik

Fritidsfiske

Producent:
Naturresursinstitutet
Uppgifter: Fritidsfiske
stat.luke.fi
Statistikkalendarier
stat.luke.fi
Beskrivning: Antalet fritidsfiskare och fångstdagar samt fångster per art, per område och per fångstmetod.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: fritidsfiske, sportfiske, husbehovsfiske, fiske, fritidsfiskare, fångst, kräftfångst.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Fritidsfiske [e-publikation].
Helsinki: Naturresursinstitutet [hänvisat: 1.8.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vakala/index_sv.html