Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2019, oktober

Publicerad: 21.6.2007

Den preliminära folkmängden i Finland 5 284 172 i slutet av maj

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 284 172 i slutet av maj. Folkmängden i Finland ökade under januari-maj med 7 200 personer. Enligt de slutliga uppgifterna var det 900 personer mindre än under motsvarande period året innan. Befolkningsökningen bildades av nettoinvandringen 4 100 personer och av födelseöverskott 3 150 personer.

Fram till slutet av maj år 2007 föddes 24 600 barn, dvs. 50 fler än under motsvarande period året innan. Antalet döda var 21 500, dvs. 1 050 personer fler än under januari-maj 2006. Under januari-maj flyttade 8 600 personer till Finland från utlandet, medan 4 500 personer flyttade från Finland. Invandringen ökade med 400 personer och utvandringen med 350 personer.

Fram till slutet av maj uppgick antalet omflyttningar mellan kommuner till totalt 101 150. Omflyttningarna ökade med 2 950 flyttningar från året innan.

Förhandsuppgifter om befolkningsförändringar efter händelsemånad 2007

Händelse- månad/ kvartal Levande födda Döda Födelse- överskott Omflyttning mellan kommuner Invand- ring Utvand- ring Netto- invand- ring Folk- ökning Folkmängd
                   
Totalt 24 619 21 487 3 132 101 166 8 592 4 507 4 085 7 217 5 284 172
                   
Januari 5 007 4 385 622 21 159 1 927 1 257 670 1 292 5 278 247
Februari 4 468 4 217 251 17 272 1 447 799 648 899 5 279 146
Mars 5 079 4 820 259 18 296 1 687 786 901 1 160 5 280 306
                   
1. kvartalet 14 554 13 422 1 132 56 727 5 061 2 842 2 219 3 351 5 280 306
                   
April 4 902 4 129 773 20 044 1 600 813 787 1 560 5 281 866
Maj 5 163 3 936 1 227 24 395 1 931 852 1 079 2 306 5 284 172

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irma Pitkänen (09) 1734 3262

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 21.6.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. maj 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2007/05/vamuu_2007_05_2007-06-21_tie_001_sv.html