Publicerad: 28.12.2007

Folkmängden i Finland 5,3 miljoner vid årsskiftet

Enligt Statistikcentralens uppskattning är folkmängden i Finland 5 300 000 i slutet av år 2007. Folkmängden beräknas öka med 23 000 personer, dvs. 0,4 procent, under året. Ökningen är 1 600 personer större än året innan och den största på 15 år. Folkmängden ökar mer än föregående år på grund av ökningen av invandringen.

Under år 2007 uppskattas 25 900 personer flytta från utlandet till Finland. Det är fråga om det största antalet under vårt lands självständighet. Föregående rekord var från år 2006, då 22 451 personer flyttade till Finland. Från Finland uppskattas det flytta 12 400 personer. Flyttningsvinsten från utlandet uppskattas vara rekordstor, 13 500 personer. Enligt uppskattning uppgår antalet omflyttningar mellan kommuner till 291 500, vilket är 5 200 mer än året innan och samtidigt den största siffran under vår självständighet.

Uppskattningsvis föds det 58 600 barn år 2007. Detta är 200 färre än föregående år. Antalet döda uppskattas vara 49 100 personer, 1 000 fler än året innan. Antalet döda är ändå lägre än i genomsnitt under 1990-talet. Det uppskattade födelseöverskottet för år 2007 är 9 500.

Folkmängden ökar i 11 landskap samt på Åland. Kvantitativt sett mest ökar folkmängden i Nylands, Birkalands och Norra Österbottens landskap. Relativt sett ökar den mest i Nylands, Birkalands och Östra Nylands landskap. Folkmängden i stadsområden ökar med 28 900 personer.

Folkmängden minskar i åtta landskap. Södra Savolax och Satakunta förlorar kvantitativt mest av sin befolkning. Relativt sett mest minskar folkmängden i Södra Savolax och Kajanaland.

Uppskattningsvis ingås 29 600 äktenskap fram till utgången av år 2007, dvs. 1 300 fler än året innan och samtidigt flest efter år 1982. Antalet skilsmässor uppskattas vara 13 300, lika många som år 2006. Antalet registrerade partnerskap uppskattas vara 180 under år 2007.

Statistikcentralens uppskattning av folkmängden bygger på preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna för januari–november. Befolkningsförändringarna för december har uppskattats på basis av utvecklingen der gångna året och i december under de tre föregående åren. Man har räknat ut förändringen i folkmängden och uppskattningen av folkmängden kommunvis utgående från de uppskattade befolkningsförändringarna. De uppskattade befolkningsförändringarna publiceras bara gällande hela landet.

Befolkningsförändringarna åren 2000–2007*

År Levande födda Döda Födelse- överskott Omflyttning mellan kommuner Invand- ring Utvand- ring Netto- invand- ring Total- förändring Folkmängd
                   
2000 56 742 49 339 7 403 255 372 16 895 14 311 2 584 9 813 5 181 115
2001 56 189 48 550 7 639 277 166 18 955 13 153 5 802 13 786 5 194 901
2002 55 555 49 418 6 137 269 091 18 113 12 891 5 222 11 394 5 206 295
2003 56 630 48 996 7 634 268 563 17 838 12 083 5 755 13 437 5 219 732
2004 57 758 47 600 10 158 278 826 20 333 13 656 6 677 16 879 5 236 611
                   
2005 57 745 47 928 9 817 288 977 21 355 12 369 8 986 18 969 5 255 580
2006 58 840 48 065 10 775 286 522 22 451 12 107 10 344 21 375 5 276 955
2007* 58 600 49 100 9 500 291 700 25 900 12 400 13 500 23 000 5 300 000

*) Uppskattning. Områdesindelningen för alla år enligt 1.1.2007.

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Saari (09) 1734 3401, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 28.12.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2007/vamuu_2007_2007-12-28_tie_001_sv.html