Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2021, juni

Förhandsuppgifter om befolkningen 2014, mars

2014
mars
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer