Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

2. Högre ställning och utbildning höjer lönerna inom staten

Inom den statliga sektorn hade cheferna de klart högsta lönerna, deras lön för ordinarie arbetstid var i genomsnitt 6 302 euro år 2012. Det var mer än 2 000 euro mer än den genomsnittliga månadslönen (4 169 euro) för den grupp som hade näst högst löner, dvs. specialisterna.

Figur 4. Lönen för ordinarie arbetstid hos månadsavlönade inom statssektorn efter yrke år 2012

Figur 4. Lönen för ordinarie arbetstid hos månadsavlönade inom statssektorn efter yrke år 2012

Också en högre utbildning innebär i medeltal bättre månadslöner inom statssektorn. Personer som avlagt högre högskoleexamen eller examen på forskarutbildningsnivå tjänade i genomsnitt mer än 1 000 euro mer i månaden än dem som hade avlagt examen på en lägre utbildningsnivå. Männen tjänade mer än kvinnorna på alla utbildningsnivåklasser.

Figur 5. Lönen för ordinarie arbetstid hos månadsavlönade inom statssektorn efter utbildningsnivå och kön år 2012

Figur 5. Lönen för ordinarie arbetstid hos månadsavlönade inom statssektorn efter utbildningsnivå och kön år 2012

Källa: Löner och arbetskraftskostnader, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anu Uuttu 09 1734 2322, Laura Hulkko 09 1734 2611, anu.uuttu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 23.5.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Månadslöner inom staten [e-publikation].
ISSN=1798-3479. 2012, 2. Högre ställning och utbildning höjer lönerna inom staten . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vkp/2012/vkp_2012_2013-05-23_kat_002_sv.html