Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 31.1.2013

Ökningen av hushållens inkomster stannade av år 2011

Enligt Statistikcentralens reviderade preliminära uppgifter ökade volymen av bruttonationalprodukten med 2,8 procent år 2011. Tillväxten uppskattades tidigare vara 2,7 procent. Däremot stannade ökningen av hushållens realinkomster av år 2011. Hushållens justerade realinkomst, som beskriver den ekonomiska välfärden, ökade med bara 0,1 procent. I den ingår förutom nettoinkomsterna också individuella tjänster, såsom utbildnings- och hälsovårdstjänster samt sociala tjänster, som den offentliga sektorn och olika organisationer producerar för hushållen.

Ökningen av hushållens inkomster stannade av år 2011

Ökningen av hushållens inkomster stannade av år 2011

Produktionen steg i och med ökningen av alla efterfrågeposter. Snabbast ökade investeringarna, med 7,1 procent. Exportvolymen ökade med 2,9 procent och importvolymen med 6,1 procent. Volymen av privata konsumtionsutgifter ökade med 2,3 procent och volymen av offentliga konsumtionsutgifter med 0,4 procent.

Driftsöverskottet, som beskriver vinster från företagens huvudsakliga verksamhet, ökade nominellt med 9 procent, men var fortfarande klart mindre än under toppåret 2007. Företagen betalade 12 procent mer både i direkta skatter och i dividender jämfört med föregående år. Företagens finansiella ställning visade ett överskott på 2,8 miljarder euro, dvs. klart mindre än året innan, eftersom investeringarna och lagren ökade.

Den offentliga sektorns finansiella ställning visade däremot ett underskott för tredje året i följd, 2,1 miljarder euro. Underskottet ökade något jämfört med tidigare uppskattningar särskilt på grund av nya uppgifter om kommunsektorn. Året innan var underskottet 5 miljarder euro.


Källa: Nationalräkenskaperna, Statistikcentralen

Förfrågningar: Olli Savela 09 1734 3316, Aila Heinonen 09 1734 3338, skt.95@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (242,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 31.1.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, årsvis [e-publikation].
ISSN=1798-0615. 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtp/2011/vtp_2011_2013-01-31_tie_001_sv.html