Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 7.11.2012

Miljöskatternas andel över sju procent av det totala beskattningsutfallet år 2011

År 2011 erhöll man i Finland 6,1 miljarder euro i miljöskatter. Av miljöskatterna år 2011 hänförde sig 41 procent till trafikbränslen, dvs. motorbensin och dieselolja. Miljöskatterna ökade med över en miljard euro från året innan, då beskattningen av energiproduktion och elförbrukning blev stramare i början av år 2011. Miljöskatternas andel av statens hela beskattningsutfall steg till 7,4 procent år 2011.

Miljöskatteintäkter åren 1990-2011

Miljöskatteintäkter åren 1990-2011

Utöver miljöskatterna fick man år 2011 in omkring 1,1 miljarder euro i miljörelaterade serviceavgifter som närmast hänförde sig till vatten-, avloppsvatten och avfallshantering.

Inflödet av fordonsrelaterade skatter ökade med något under 200 miljoner euro till 1,8 miljarder euro, vilket är 30 procent av hela inflödet av miljöskatter. Av miljöskatterna hänförde sig 27 procent till brännolja, stenkol, bränntorv, naturgas och el, som beskattas efter förbrukningsvolym. Inflödet av avfallsskatt var år 2011 omkring 64 miljoner euro, vilket är över 50 procent mer än året innan.


Källa: Miljöskatter 2011, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tuula Kyllönen 09 1734 3546, Jukka Muukkonen 09 1734 3224, ymparisto.energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (231,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 7.11.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Miljöskatter [e-publikation].
ISSN=1798-5560. 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yev/2011/yev_2011_2012-11-07_tie_001_sv.html