Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Publicerad: 4.7.2007

Lönerna för månadsavlönade löntagare inom den privata sektorn 2 818 euro i slutet av 2006

Lönen för ordinarie arbetstid för heltidsanställda löntagare var år 2006 i genomsnitt 2 818 euro, 3 186 euro hos män och 2 434 euro hos kvinnor. Antalet månadsavlönade löntagare inom den privata sektorn uppgick till 597 000, av vilka omkring hälften var män.

Av löntagarna hade 311 067 högskoleutbildning. Av dessa var männens andel 52,5 procent och kvinnornas 47,5 procent. Högre utbildning garanterade högre löner. Inom alla utbildningsnivåer var männens genomsnittliga löner högre än kvinnornas. Hos de löntagare som hade forskarutbildningsnivå var löneskillnaderna mellan könen lägst. Männens genomsnittliga löner var då 16,4 procent högre än kvinnornas.

Antalet löntagare som avlagt utbildning på mellannivå och grundskolenivå uppgick till 286 732. Deras medellön för ordinarie arbetstid var 2 368 euro, vilket är 16,0 procent lägre än den genomsnittliga lönen inom den privata sektorn.

Antalet heltidsanställda månadsavlönade inom den privata sektorn och lönerna för ordinarie arbetstid efter utbildningsnivå i oktober 2006

Utbildningsnivå Antal Lön för ordinarie arbetstid
Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor
Totalt 597 800 303 884 292 412 2 818 3 186 2 434
Grundnivå 78 626 37 404 39 719 2 369 2 611 2 119
Mellannivå 208 106 103 324 104 782 2 368 2 628 2 111
Lägsta utbildning på högre nivå 135 820 58 283 77 537 2 837 3 288 2 498
Lägre högskolenivå 96 689 58 042 38 647 3 090 3 445 2 558
Högre högskolenivå 74 504 44 071 30 433 4 062 4 406 3 564
Forskarutbildningsnivå 4 054 2 760 1 294 4 589 4 805 4 127

Källa: Månadslöner inom den privata sektorn 2006. Statistikcentralen

Förfrågningar: Eeva-Liisa Petäjä (09) 1734 3450, Pekka Tamminen (09) 1734 3491, palkat.yksityinen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 4.7.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Månadslöner inom den privata sektorn [e-publikation].
ISSN=1798-3908. 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.5.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yskp/2006/yskp_2006_2007-07-04_tie_001_sv.html