Päihdetutkimus 2022

Mitä tutkitaan?

Päihdetutkimuksella selvitetään alkoholia, huumeita ja muita päihteitä koskevia asenteita ja mielipiteitä. Kartoitamme myös huumeiden ja muiden päihteiden sekä dopingaineiden käytön yleisyyttä. Jotta saamme koko väestöä edustavia tutkimustuloksia, on tärkeää, että asiaan eri tavoin suhtautuvat vastaavat kyselyyn.

Tilastokeskus kerää tiedot tutkimukseen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) toimeksiannosta. Tutkimus on tehty vuodesta 1992 lähtien joka neljäs vuosi. Se antaa näin ollen kattavan kuvan suomalaisten päihteiden käytöstä, päihdeasenteista ja -mielipiteistä myös kansainvälisiä vertailuja varten. Lisätietoja tutkimushankkeesta saa THL:n verkkosivuilta.

Milloin ja miten tiedot kerätään?

Tilastokeskus kerää tiedot verkko- ja postikyselyllä vuoden 2022 syys-joulukuun aikana. Tutkimukseen on valittu satunnaisesti 8 200 henkilöä Tilastokeskuksen Suomen väestöä koskevasta tietokannasta. 

Miten kyselyyn vastataan?

Tutkimukseen valikoituneet henkilöt saavat postitse kotiinsa kirjeen, jossa heitä kehotetaan osallistumaan tutkimukseen verkkolomakkeella. Kirjeessä on ohjeet verkkolomakkeella vastaamiseen sekä henkilökohtainen tunnus ja salasana, joiden avulla lomakkeelle pääsee vastaamaan. Verkkolomakkeelle voi kirjautua alla olevasta linkistä.

www.stat.fi/vastaa

Myöhemmässä vaiheessa vastaamattomille lähetetään paperilomake. Täytetty paperilomake palautetaan Tilastokeskukseen vastauskuoressa, jonka postimaksu on maksettu. 

Kirje tutkimukseen valituille:
Kirje a (pdf), kirje b (pdf)

Tutkimusesite a (pdf), tutkimusesite b (pdf)

Tietosuoja

Tilastokeskuksessa tietoja käsittelevillä on lakiin perustuva vaitiolovelvollisuus. Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskusta käsittelemään annetut tiedot luottamuksellisina. Tilastokeskus poistaa aineistosta kaikki tunnistetiedot, ennen kuin aineisto luovutetaan THL:n tutkijoille. Kyselyn vastauksista muodostettu aineisto luovutetaan tunnisteettomana myös Tampereen yliopiston yhteydessä toimivaan Tietoarkistoon.

Henkilötietojen käsittelystä kerrotaan tarkemmin täällä: www.thl.fi/paihdetutkimus/tietosuoja

Lisätietoja tietosuojasta ja rekisteröidyn oikeuksista osoitteesta: www.stat.fi/tietosuoja

Yhteystietojen lähde

Osoitetiedot: Väestötietojärjestelmään perustuva Tilastokeskuksen tietokanta.

Yhteystietoja ei luovuteta Tilastokeskuksen ulkopuolelle.

Lisätietoja

Tutkimuksen sisällöstä vastaavat THL:ssä:
Karoliina Karjalainen, puh. 029 524 7933, karoliina.karjalainen@thl.fi
Pekka Hakkarainen, puh. 029 524 7161, pekka.hakkarainen@thl.fi


Tutkimuksen tiedonkeruusta vastaavat Tilastokeskuksessa:

Päivi Hokka, p. 029 551 3557
Sara Koivuranta, p. 029 551 3837

Sähköposti: paihdetutkimus@stat.fi