Suomenkielinen raportti kasvihuonekaasupäästöistä

Tilastokeskus toimii Suomen kansallisena kasvihuonekaasujen inventaarioyksikkönä ja raportoi vuosittain ihmisen toiminnasta aiheutuvat Suomen kasvihuonekaasupäästöt YK:n ilmastosopimukselle ja Euroopan komissiolle. Vuodesta 2010 lähtien inventaariolähetykset ovat kattaneet myös Kioton pöytäkirjan edellyttämät lisätiedot. Raportointi on teknistä ja kattavaa, ja se tehdään ainoastaan englanninkielellä.

Palvellakseen myös muita asiakkaitaan inventaarion tuloksista julkaistaan vuosittain suomenkielinen yhteenvetoraportti toukokuun julkistuksen yhteydessä. Raportti sisältää tietoa Suomen kasvihuonekaasupäästöistä, niiden kehittymisestä sektoreittain ja kehitykseen vaikuttavista tekijöistä. Lisäksi raportissa tarkastellaan kansainvälisten velvoitteiden täyttämistä.

Yhteenvetoraportin päästötiedot perustuvat Tilastokeskuksen 13.3.2020 julkistamiin päästötietoihin vuosilta 1990–2018. Tietoja on täydennetty Tilastokeskuksen 28.5.2020 julkistamilla vuoden 2019 ennakollisilla päästöarvioilla.

 

Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990 - 2019 (PDF)