Tilastokeskus kouluttaa

Tilastokeskus tarjoaa tilastoalan asiantuntemukseen pohjautuvaa koulutusta kaikille tilastoista kiinnostuneille sekä kurssimuotoisena että itseopiskeluna. 

Järjestämme koulutusta tilastollisista tutkimusmenetelmistä, tilastografiikasta, tilastojen luku- ja käyttötaidosta sekä tilasto-ohjelmien hyödyntämisestä. Tiedonhaun kurssit keskittyvät kotimaisten ja ulkomaisten tietolähteiden esittelyyn joko yleisesittelynä tai kohdennetusti valittuun ilmiöalueeseen painottuen. Lisäksi kurssitarjottimella on vuosittain kursseja tilastoaihealueiden ajankohtaisista teemoista, kuten työelämästä, väestöstä ja taloudesta.

Tilauskoulutusta tarjoamme räätälöidysti kurssitarjonnan pohjalta tai muun tilastoalan aihealueen ympäriltä asiakkaan tietotarpeiden ja toiveiden mukaisesti. 

Kevätkausi 2019 on päättynyt

Tilastokoulutuksen kevätkausi on päättynyt. Kiitos osallistumisesta kursseille! Ensi syksyn kurssitarjonta päivittyy lähiaikoina näille sivuille. Valitse kiinnostavimmat aiheet ja ilmoittaudu mukaan!

 

 28.3.2019  Helsinki

Osaatko kysyä? Kyselyn laatijan tehopäivä

Miten laatia kysymys, johon jokainen osaa vastata?

 4.4.2019  Helsinki

Numeroiden viestintä

Miten viestin selkeästi, ymmärrettävästi ja kiinnostavasti?

 

Tilastokeskus varaa oikeuden kurssien sisältöä ja hintaa koskeviin muutoksiin.

Tilauskoulutus

Koulutuksen asiasisältö ja kesto suunnitellaan asiakkaan tietotarpeiden mukaan. Hinta määräytyy koulutuskohtaisesti kurssin toteutustavasta ja laajuudesta riippuen. Koulutus voi vaihdella muutaman tunnin tai yhden päivän mittaisesta koulutuksesta useampipäiväisiin koulutuskokonaisuuksiin.

Kurssit voidaan järjestää myös asiakkaan omissa tiloissa. Tarvittaessa koulutusta järjestetään myös muilla paikkakunnilla.

Ota yhteyttä, ideoidaan yhdessä!

Tilasto-aiheinen itseopiskelu verkossa

  • Tilastokoulu – opi ymmärtämään ja käyttämään tilastoja

Päivitetty 9.4.2019