Undervisningsmaterial

Undervisningsmaterialen är avsedda för undervisning i statistiska metoder och de lämpar sig för alla studienivåer. Undervisningsmaterialet är avgiftsfritt.

Undervisningsmaterialen lämpar sig inte för statistiska utredningar eller vetenskaplig forskning.

  • Motsvarande material för forskningsanvändning kan beställas från Statistikcentralens forskartjänster.
  • Du kan ladda ner undervisningsmaterial som öppen data från distributionstjänsten efter att du godkänt användarvillkoren.

Material för undervisningsanvändning rörande tidsanvändningsundersökningen

Utifrån tidsanvändningsundersökningens material har man bildat ett syntetiskt material som lämpar sig för offentlig undervisningsanvändning och som imiterar det ursprungliga materialets egenskaper. Observationerna i materialet för undervisningsanvändning motsvarar inte längre observationerna i det ursprungliga forskningsmaterialet, med andra ord motsvarar de inte faktiska personer. I materialet för undervisningsanvändning finns det 1 983 hushåll (objekt) och 3 795 personer (medlemmar). Resultaten av de statistiska analyserna utifrån materialet för undervisningsanvändning motsvarar inte nödvändigtvis resultaten av det ursprungliga forskningsmaterialet.

Folkräkningspanel

År 1950 genomfördes i Finland den första allmänna folkräkningen och ett urvalsmaterial på 10 procent av denna är tillgänglig. För materialet för undervisningsanvändning har ett slumpmässigt urval av 0–9-åringarna, det vill säga av personer tillhörande de stora åldersklasserna, plockats från urvalsmaterialet. Materialet innehåller ungefär 0,1 procent av de 0–9-åringar som omfattades av folkräkningen år 1950, det vill säga ungefär 840 personer. Uppgifter rörande urvalspersonerna från åren 1950, 1970, 1980, 1990, 2000 och 2010 har plockats till materialet.

Materialen för undervisningsanvändning FLEED sysselsättning och FLEED företagsuppgifter

Ett arbetstagar-arbetsgivar-material som länkats för forskningsanvändning har bildats vid Statistikcentralen (Finnish Longitudinal Employer-Employee Data FLEED). FLEED-materialet för undervisningsanvändning har bildats utifrån detta material, vilket innehåller ett slumpmässigt urval av ungefär 8 000 personer i åldern 15–70-år vilka bodde i Finland 1990–2010. Personerna i urvalet har följts över tid. I materialet för undervisningsanvändning har uppgifterna avgränsats och gjorts grövre på grund av dataskyddet och också enskilda personer och företag har avlägsnats. Därför kan materialen inte användas för forskningar eller utredningar. På grund av dataskyddsrelaterade skäl har uppgifter från enbart 15 år valts till materialet från intervallet 1990–2010. Årtalet har ersatts med löpande numrering.

FLEED sysselsättning-undervisningsmaterialet innehåller information om personernas grundläggande egenskaper, familj, boende, arbetsförhållanden, arbetslöshetsperioder, inkomster och utbildning. Uppgifterna baserar sig bland annat på materialet i sysselsättningsstatistiken. Personuppgifterna länkar sig utifrån arbetsförhållandet i slutet av året till företags- och verksamhetsställe-materialen.

Fleed företagsuppgifter-materialet för undervisningsanvändning innehåller grundläggande uppgifter om företag. Personuppgifterna länkar sig utifrån arbetsförhållandet i slutet av året till företags- och verksamhetsställe-materialen.

Labour Force Survey (LFS) och Statistics on Income and Living Conditions (SILC)

Material för undervisningsanvändning har uppgjorts av de finländska Labour Force Survey (LFS) och Statistics on Income and Living Conditions (SILC)-materialen. Materialet är tillgängligt på Eurostats Public microdata-webbplats.