Tidpunkter för uppdatering av färdiga material

Ändringar i tidsplanen är möjliga.

EDUC_OPISK EDUC studerande Januari
EDUC_TREK EDUC examensregister November
EDUC_ESIPERUS EDUC elever Januari
EDUC_TYHR EDUC gemensam ansökan på andra stadiet December
EDUC_VIRTA EDUC högskolors studentregister Februari
EDUC_YTL EDUC resultaten av studentskrivningarna (SEN) April och november
FIRM_BANKR FIRM konkurser, företagssaneringar Juli
FIRM_BASE FIRM grunddata om juridiska enheter I mitten av månaden
FIRM_COMMOD FIRM nyttigheter: produkter Augusti
FIRM_COMMOD FIRM nyttigheter: ämnen och varor Augusti
FIRM_DEMOG FIRM uppgifter om företagens demografi November
FIRM_EMPENT FIRM företagsspecifika personalegenskaper Juli
FIRM_EMPEST FIRM material över arbetsplatser och arbetarflöden och personalegenskaper efter arbetsställe Juli
FIRM_ENTER FIRM företagsregistrets företag Februari
FIRM_ENVPROT FIRM industrins miljöskyddsutgifter Ingen uppgift
FIRM_ESTAB FIRM företagsregistrets arbetsställen Februari
FIRM_FSS FIRMAS bokslutsmaterial Januari
FIRM_GROUP FIRM koncerner Mars
FIRM_GVC FIRM globala värdekedjor och flytt av verksamhet November
FIRM_ICT FIRM användning av datateknik i företag Juli
FIRM_IFATS FIRM utländskt innehav Mars
FIRM_OFATS FIRM finländska dotterbolag utomlands Juni
FIRM_PROD FIRM uppgifter om regional företagsverksamhet Februari
FIRM_RDINNO FIRM innovationer Augusti 2024
FIRM_RDINNO FIRM forsknings- och utvecklingsverksamhet November
FIRM_SUBSID FIRM företagsstöd Augusti
FIRM_TRADE FIRM utrikeshandel med varor och tjänster Ingen uppgift
FIRM_VAT FIRM skatter på eget initiativ och arbetsgivarprestationer April, juni, september och december
FLOWN FLOWN ägaruppgifter Mars
FOLK_ASKUN FOLK uppgifter om bostadshushåll Maj
FOLK_ASLII FOLK sammanboende November
FOLK_JAKSOT FOLK perioduppgifter: pensioner Mars
FOLK_JAKSOT FOLK perioduppgifter: arbetslösa December
FOLK_JAKSOT FOLK perioduppgifter: placerade December
FOLK_JAKSOT FOLK perioduppgifter: arbetssökande December
FOLK_JAKSOT FOLK perioduppgifter: arbetskraftsutbildning December
FOLK_JAKSOT FOLK perioduppgiftert: anställning December
FOLK_LAPS FOLK barn-föräldrar samt barn-förälder-år November
FOLK_MUUTTO FOLK flyttningar Juli
FOLK_PERH FOLK uppgifter om familjer October
FOLK_PERUS FOLK primäruppgifter Januari och juni
FOLK_TKT FOLK sysselsättningsuppgifter Januari
FOLK_TULO FOLK inkomstuppgifter April
FOLK_TUTK FOLK examina Februari
INFRA_SIJAINTI INFRA Positionsdatamodul Juli
PRH_BOARD PRH uppgifter om ansvarspersoner i handelsregistret December
SES_BASE SES lönestruktur, oharmoniserad April
SES_HAR SES lönestruktur, harmoniserad Ingen uppgift
TAX_BENEFIT TAX inkomstregistrets förmånsuppgifter I mitten av månaden
TAX_INCOMES TAX inkomstregistrets lönesuppgifter I mitten av månaden
TEM_TYOKUNTO TEM Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik: Arbetsförmåga Juni
TEM_TYONHAKIJA TEM Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik: Arbetssökande Juni
TEM_TYONHAKU TEM Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsmaterial: Arbetssökning Juni
TEM_TYOPAIKKA TEM Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik: Arbetsplats Juni
TRAFI_ajoneuvo TRAFI motorfordonsbeståndet, uppgifter om fordon Februari, maj, augusti och november
TRAFI_omistaja TRAFI motorfordonsbeståndet, uppgifter om ägare/innehavare Februari, maj, augusti och november
TULLI_COMMOD TULLI utrikeshandel uppgifter på varunivå Mars
TULLI_ENTER TULLI utrikeshandel uppgifter på företagsnivå Mars
KEHA_URA URA-material: Arbetsförmedlingen kundtjänstmaterial Ingen uppgift