Vanliga frågor om mikromaterial

På denna sida hittar du frågor och svar om forskartjänsternas mikromaterial.

När kan målgruppens personbeteckningar eller eget material sändas till forskartjänsterna? 

Handläggaren av ansökan ger instruktioner om överlämnande av personbeteckningar och eget material, då användningstillståndet godkänts. Läs mer om dataskyddet vid mottagande av material.

Vilka uppgifter kan överlåtas för eget bruk eller till Findata?  

För distansanvändning av Findata eller för överlåtelse till den egna organisationen är det möjligt att få följande uppgifter: dödsorsaksuppgifter ålder, kön, utbildning, yrke, socioekonomisk ställning. Därtill är det möjligt att servicematerial överlåts till den egna organisationen, eftersom möjligheten till indirekt identifiering har eliminerats från dem.

Kan statistikuppgifter ställas till förfogande från något annat ställe än från forskartjänsterna?

Material på enhetsnivå ska ansökas från forskartjänsterna. Vid Statistikcentralen görs också avgiftsbelagda specialutredningar. Avgiftsbelagda specialutredningar görs efter kundens behov som en enskild tabell, ett tabellpaket, en statistisk utredning, grafiska scheman figurer eller temakartor. Tabellmaterial är ofta tillgängligt snabbare än forskartjänsternas material på enhetsnivå. Ytterligare information: Specialutredningar, informationstjänsten, tfn 029 551 2220, e-post info@stat.fi