Prislista och beställning

Priser

Priset på användningsrätten bestäms enligt användningsrättens omfattning. Om användaren är mervärdesskattskyldig, läggs moms till på priserna (24 %).

Databasens priser för kommunerna

För kommunerna bestäms priset på användningsrätten till databasen på basis av kommunens invånarantal.

Invånarantal Momsfritt årspris
12 499

56 €

2 5004 999

58 €

5 0009 999 62 €
10 00014 999 66 €
15 00019 999 84 €
20 00029 999 109 €
30 00039 999 145 €
40 00059 999 190 €
60 00089 999 246 €
90 000129 999 322 €
130 000249 999 420 €
250 000 672 €

Databasens priser för övriga organisationer

I andra organisationer än kommunerna är det möjligt att skaffa en licens för en enda användare eller en licens för hela organisationen. Om du behöver användningsrätt för koncernen, be om en offert på adressen erityispalvelut@stat.fi

Licensens omfattning Momsfritt årspris
Licens för en person 196 €
Licens för hela organisationen 572 €
Licens för koncernen Be om offert

Beställning

Skicka e-post till adressen erityispalvelut@stat.fi ifall du vill beställa användningsrätt till databasen. Berätta om du vill beställa för en kommun eller för en annan organisation. Vi skickar ett avtal till dig för underskrift. Användaridentifikationerna för databasen får du inom ett par dygn efter att vi mottagit avtalet.

Avtalet är fortlöpande. Användningsrätten faktureras inom en månad efter att avtalet trätt i kraft, och därefter årligen. Statistikcentralen har rätt att justera priserna.

Bekanta dig med användarvillkoren