Nyheter 9.10.2020

Statistikcentralens översikt över coronasituationen 9.10.2020: kommande ny företagsstatistik

I den här lägesöversikten sammanställer vi färska statistikuppgifter som beskriver coronasituationen och publiceringstidpunkterna för statistik som utkommer följande vecka. Statistikcentralen fortsätter tills vidare att publicera snabbare veckostatistik. Också Statistikcentralens översikt över coronasituationen utkommer tillsvidare.

Ny statistik och bloggar med anknytning till coronasituationen

Kommande statistik som beskriver coronasituationen

13.10.2020 Betalningsbalans och utlandsställning, augusti 2020
14.10.2020 Konsumentprisindex, september 2020
14.10.2020 Omsättningsindex för byggverksamhet, augusti 2020
14.10.2020 Lönesummaindex, augusti 2020
14.10.2020 Omsättning inom handeln, augusti 2020  
15.10.2020 Konjunkturindikator för produktionen, augusti 2020
15.10.2020 Omsättningsindex för industrin, augusti 2020
15.10.2020 Omsättning inom servicebranschen, augusti 2020

Så här hittar du statistikuppgifter om coronasituationen

Vi sammanställer statistik som beskriver coronasituationen på Statistikcentralens coronawebbsidor. Också Eurostats Covid-19-samlingssida har en mängd information och data som beskriver situationen på EU-nivå. Länkar till den senaste veckovisa statistiken över antalet konkurser och döda finns på sidan om coronas effekter. Nyheter om aktuell statistik finns under nyhetsavsnittet på våra webbsidor. 

Statistikcentralens forskartjänst fortsätter samarbetet med Helsinki GSE. Lägesrummets rapporter finns på Helsinki GSE:s webbplats.

Statistikbiblioteket är tills vidare stängt för besökare. Utlåningstjänsten fungerar enligt överenskommelse. 

Statistikcentralens statistik och tjänster finns på webbplatsen www.stat.fi. Informationstjänsten hjälper dig att hitta statistikuppgifter per telefon 029 55 2220 eller per e-post info@stat.fi. Du kan också fråga oss om statistik på webblanketten Fråga om statistik.

Dela