Koettu hyvinvointi osaksi elinolotutkimusta

  1. Resurssien lisäksi kysytään tyytyväisyydestä
  2. Onko hyvinvointi kaikkien tavoite?
  3. Pohjoismaisen hyvinvointiajattelun lyhyt oppimäärä
  4. Indikaattorien onni
  5. Raha ei tuo onnea vai tuoko?
  6. Onnellisuus ja tyytyväisyys ovat eri asioita
  7. Tilastontekijän onni

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Onnellisuus ja tyytyväisyys ovat eri asioita

Tästä kaikesta on usein vedetty se poliittinen johtopäätös, että koska raha ei tuo onnea, politiikan ei pitäisi tähdätä bkt:n kasvattamiseen tai taloudelliseen kasvuun – perustarpeiden tyydyttäminen riittää. Politiikan pitäisi tähdätä suoraan onnellisuutta edistäviin toimenpiteisiin. Voisimme paremmin, jos emme laukkaisi oravanpyörässä vaan keskittyisimme merkityksellisiin asioihin.

Eksoottisimpia politiikkaohjelmia edustaa Pareto-optimilla perusteltu ajatus tulojen uudelleenjaon haitallisesta vaikutuksesta hyvinvointiin: "Rahan ottaminen yhdeltä ryhmältä aiheuttaa mielipahaa enemmän kuin saman summan antaminen toiselle aiheuttaa mielihyvää" (Bok 2010, lainaus Nagel 2010).

Easterlinin paradoksin vastaisia tutkimustuloksia esittäneet tutkijat (Hagerty—Veenhoven 2003, Stevenson—Wolfers 2008) eivät löytäneet uudemmista maiden välisistä vertailuista hyvinvoinnin kyllästymispistettä, vaan tyytyväisyyden ja tulotason yhteys on jatkuvassa liikkeessä. Se on yhteydessä sekä suhteelliseen että absoluuttiseen tulotasoon. Asian tärkeyttä kuvaa syntynyt tieteellinen kiista (ks. Wolfers 2010).

Kiistan myötä on käynyt selväksi, että onnellisuus ja elämään tyytyväisyys ovat eri dimensioita ja ne kytkeytyvät tulotasoon eri tavalla. Raha lisää pikemminkin tyytyväisyyttä kuin onnea, mutta rahattomalla on pulaa molemmista (Kahneman ja Deaton 2010).

Kahden muuttujan ristiintaulukoinnin perusteella on käyty suurta debattia, josta on saatu hokemia jokapäiväiseen puheeseemme. Hokemat jäävät vaikka huomattaisiinkin, että tulojen ja tyytyväisyyden ja onnen yhteydet muuttuvat monimutkaisemmaksi kun otetaan huomioon esimerkiksi terveys ja koulutus.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 30.5.2011