Koettu hyvinvointi osaksi elinolotutkimusta

  1. Resurssien lisäksi kysytään tyytyväisyydestä
  2. Onko hyvinvointi kaikkien tavoite?
  3. Pohjoismaisen hyvinvointiajattelun lyhyt oppimäärä
  4. Indikaattorien onni
  5. Raha ei tuo onnea vai tuoko?
  6. Onnellisuus ja tyytyväisyys ovat eri asioita
  7. Tilastontekijän onni

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Tilastontekijän onni

Hyvinvointipuhe on mielestäni tullut aikaisempaa sekavammaksi. Aina ei saa selvää, puhutaanko yksilön, yhteisön vai kansakuntien hyvinvoinnista. Onko yksilön hyvinvointi lähelläkään käsitteitä "taloudellinen suorituskyky" ja "sosiaalinen edistys"? Kunnolliset teoriat olisivat nyt tarpeen asioiden erottamiseksi toisistaan! OECD on erityisen aktiivinen ja suoltaa käsikirjoja ja raportteja, onpa tekeillä koetun hyvinvoinnin mittaamisen käsikirjakin, joka ilmestynee loppuvuodesta. Hyvien neuvojen paljoudesta voi seurata lisääkin sekaannusta.

Faktojen kyselemiseen tottunut tilastontekijä vapisee haasteiden edessä. Miten poliittista kaikki onkaan! Tilastontekijä myös pelkää vastaajien reaktioita, kun mittaamisen hetki koittaa. Subjektiivisen hyvinvoinnin teoreettiset käsitteet käyvät huomattavasti paremmin järkeen kuin niiden käytännön sovellukset. Miten suhtautuisivat Tilastokeskuksen tulo- ja elinolotutkimukseen vastaajat, jos heiltä kysyttäisiin puhelimessa: "Nauroitko eilen?"

Lähteet:

Bok, D. 2010. The Politics of Happiness. What Government Can Learn from the New Research on Well-Being. Princeton University Press.
Easterlin, R. A. 1974. Does Economic Growth Improve the Human Lot? Teoksessa: Nations and Households in Economic Growth. Essays in Honor of Moses Abramovitz. Toim. Paul A. David – Melvin W. Reder. Academic Press Inc, New York.
Hagerty, M. R. – Veenhoven, R. 2003. Wealth and happiness revisited. Growing wealth of nations does go with greater happiness. Social Indicators Research. Vol. 64.
Kahneman, D. – Deaton, A. 2010. High income improves evaluation of life but not emotional well-being. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. September 21, 2010. Saatavissa: http://www.pnas.org.
Nagel, T. 2010. Who is happy and when? New York Book Review December 23, 2010 – January 12, 2011.
Saari, J. 2010. Hyvinvointivaltio 2010-luvulle. Teoksessa: Tulevaisuuden voittajat. Hyvinvointivaltion mahdollisuudet Suomessa. Toim. Juho Saari. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisuja 5/2010.
Sen, A. 1985. The Standard of Living. Lecture I. Concepts and Critiques. The Tanner Lectures. Cambridge University Press.
Stevenson, B. – Wolfers, J. 2008. Economic Growth and Subjective Well-Being. Reassessing the Easterlin Paradox. Brookings Papers on Economic Activity.
Stiglitz, J. E. – Sen, A. – Fitoussi, J.-P. 2009. Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress. Saatavissa: http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/en/index.htm.
Tulevaisuusvaliokunnan kannanotot (2010). Teoksessa: Tulevaisuuden voittajat. Hyvinvointivaltion mahdollisuudet Suomessa. Toim. Juho Saari. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisuja 5/2010.
Wolfers, J. 2010. Debunking the Easterlin Paradox, Again. The New York Times 13.12.2010.

Hyvinvointikatsauksen artikkeleita ja muita kirjoituksia saa siteerata lähde mainiten. Kokonaisen kirjoituksen lainaamiseen tulee saada kirjoittajan lupa. Kirjoittajat kirjoittavat omissa eivätkä Tilastokeskuksen nimissä.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 30.5.2011