Käsitteet




Alakonserni


Konserni, jonka emoyritys on jonkun toisen konsernin tytäryritys.



Aihealue

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa oleva

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa