Käsitteet ja määritelmät

Tämä lista sisältää tilastollisia käsitteitä määritelmineen. Käsitteet ovat tilastoissa ja tilastotuotannossa käytettäviä termejä ja muuttujia. Käsitteiden määritelmät tukevat tilastonkäyttäjää tilastojen tulkitsemisessa: minkälaista tietoa tilastoon sisältyy, mitä asioita tilasto kertoo. Yhdellä käsitteellä voi olla useampia määritelmiä, koska eri tilastoissa samannimisellä käsitteellä voi olla erilaisia merkityksiä (ks. esim. liikevaihto-käsite).

 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W  X   Y   Z  Å   Ä   Ö 

 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W  X   Y   Z  Å   Ä   Ö 

Jaa