Begrepp
Produktion som sparar naturresurser


Produktion som sparar naturresurser kan omfatta produkter, teknik eller tjänster som gäller sparandet av naturresurser och effektiv användning av dem antingen i produktionsprocesser eller användningsprocesser. En sådan produktion kan vara verksamhet, eller förknippad med verksamhet som är, mätning, uppföljning, förebyggande, minskning av användning, återanvändning, återvinning, reparation, återställande, undersökning, utveckling eller medvetandegörande av en fråga.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa