Käsitteet
Omaisuudenhoitoyhtiöiden velkasitoumus


Omaisuudenhoitoyhtiöiden liikkeelle laskemat nollakorkoiset haltijapaperit.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa