Käsitteet
Sähkön nettotuonti


Sähkön nettotuonnilla tarkoitetaan sähkön tuonnin ja viennin erotusta.Määritelmää käyttävät tilastot

Aihealue

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa oleva

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa