Käsitteet
Työpanos


Työpanos kuvaa rakentamisen työkustannusten kehitystä suhteessa perusvuoden tasoon. Niiden seuranta perustuu rakennusalan säänöllisen työajan keskituntiansioihin ja työehtosopimusten mukaisiin välillisiin työvoimakustannuksiin sekä ansion kehitysarvioihin.Määritelmää käyttävät tilastot

Aihealue

Määritelmän voimassaoloaika

 • Voimassa (31.12.2078) asti
 • Työkustannusmuuttujana käytetyt työpanokset kuvaavat rakennusalan keskituntitason kehitystä, ja todellisuudessa maksettuja palkkoja. Palkkatietoihin lisätään lakisääteiset ja sopimuksien mukaiset sosiaalikulut.  Aihealue

  Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

  Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Lähdeorganisaatio

 • Tilastokeskus

Jaa