Käsitteet
Uusi asunto


Uusi asunto on tilastovuonna tai sitä edeltäneenä vuonna valmistunut asunto.Määritelmää käyttävät tilastot

Aihealue

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Lähikäsitteet


Jaa